Stafa
Stafa
Stafa
Stafa
Stafa
Stafa
Stafa
Stafa
Stafa
Stafa
Opcije

Materijali

Komplet izrađen od punog drveta hrasta sa opcijom gornje ploče od linoleuma.

Boje

Natur ili white oil i gornja ploča opciono linoleum zagasito zeleno, modro plava ili crna boja.

Dimenzije

W: 140 | 160 | 180 | 200 | 220 cm

D: 90 cm

H: 75 cm

Stafa