Fine
Fine
Fine
Fine
Fine
Fine
Opcije

Materijali

Izrađena je od punog drveta hrasta ili bukve sa ili bez tapciranog sedišta u štofu.

Boje

Širok izbor boja za bajcovanje i materijala za tapaciranje.

Dimenzije

D: 47cm

Š: 47cm

V: 100cm

Counter V:90cm

Fine