Opcije

Materijali

Orahovo drvo

Metalne komponente

Boje

Natural-bronza

Bela

Crna

Dimenzije