Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Opcije

Materijali

Izrađena je od punog drveta bukve sa ili bez tapciranog sedišta u štofu.

Boje

Širok izbor boja za bajcovanje i materijala za tapaciranje.

Dimenzije

D: 54cm

Š: 50cm

V: 78cm

Simple