Slit visoki
Slit visoki
Slit visoki
Slit visoki
Slit visoki
Slit visoki
Opcije

Materijali

MDF ploča od 18 mm sa ravnim ivicama u peskiranom aluminijskiom profilu.

Boje

Širok izbor završnih obrada i boja.

Dimenzije

W: Ø35

H: 47 cm

Slit visoki